Weinig ouderen in psychische zorg

Rotterdam, 27 maart. Slechts een klein deel van de ouderen met psychische problemen vindt de weg naar de geestelijke gezondheidszorg. De huisarts kan dit verbeteren door sneller door te verwijzen. Dat bleek uit de vandaag verschenen ouderenmonitor van het Trimbos-instituut. Van alle 65-plussers die in 2005 de huisarts bezochten, deed één op de vijf dit om psychische of psychosociale problemen. De groep 65-plussers vormt veertien procent van de bevolking, terwijl nog geen drie procent van alle cliënten van eerstelijnspsychologen 65 jaar of ouder is.