VPRO past aanbod op tv aan

De VPRO wil het televisieaanbod aanpassen, zodat het beter aansluit bij de wensen van potentiële kijkers. Dat is de belangrijkste conclusie die de omroep trekt uit het gisteren verschenen rapport De magie van kwaliteit, geschreven door Irene Costera Meijer, docent Mediastudies aan de UvA.

Costera Meijer constateert dat 2,7 miljoen mensen zich „verbonden voelen” met de VPRO. Die groep herkent zich in de gids en de activiteiten die de omroep ontplooit op de radio en het web, maar is minder te spreken over de tv-programma’s van de VPRO.

Volgens directeur Peter Schrurs heeft de VPRO zich te sterk gericht op de inhoud van de programma’s. „Kijkers willen echter ook geraakt worden. Ze willen het verhaal beléven. Een pratend hoofd dat een interessant betoog houdt, voldoet niet meer. Dat wil overigens niet zeggen dat alle programma’s op de schop gaan. Buitenhof blijft gewoon Buitenhof.”