Tweeling is anderhalf-eiig

In de Verenigde Staten is een tweeling geboren die niet een- of twee-eiig, maar anderhalf-eiig is. De tweeling, van wie de één hermafrodiet is (tegelijk mannelijk en vrouwelijk) en de ander een jongetje, deelt alle genen van de moeder maar slechts de helft van die van de vader.

Een wetenschappelijke beschrijving van de tweeling verschijnt in het aprilnummer van het vakblad Human Genetics. Het is niet duidelijk hoe de tweeling ontstaan is. Het lijkt erop dat een (wellicht door een afwijking gedeelde) eicel door twee spermacellen tegelijk is bevrucht. Daarna zijn die cellen gemengd, en spleet het embryo ook nog in tweeën zodat er twee kinderen groeiden.

Beiden lijken voor ongeveer de helft uit vrouwelijke cellen (met twee x-chromosomen) te bestaan, en voor de andere helft uit mannelijke (met een x- en een y-chromosoom).

Dat het ene kind eruit ziet als een jongetje en het andere zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken heeft, is toeval. Het wordt bepaald door de wijze waarop de mannelijke en vrouwelijke cellen in het lichaam zijn verdeeld.

„Deze waarneming suggereert het bestaan van vergelijkbare tweelingen die nooit ontdekt zijn, of nooit ontdekt zullen worden”, schrijft onderzoeksleider Vivienne Souter uit Phoenix, Arizona.

Maar de Amerikaanse tweeling-expert Charles Boklage, die niet aan het onderzoek meewerkte, noemt de gebeurtenis in het tijdschrift Nature uniek. „Het is extreem onwaarschijnlijk dat we ooit nog zo’n geval zullen zien.”