Polymeren kunnen gecontroleerd breken

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Het is Amerikaanse chemici voor het eerst gelukt polymeren heel gecontroleerd te breken met alleen mechanische krachten. Dat schrijven ze in Nature. Bijzonder is dat de polymeerketens netjes braken. Daartoe was een zwakke schakel in de ketens ingebouwd. Door ultrasone geluidsgolven werd die zwakke schakel blootgelegd. Daarna zorgde een uiteenspatting van luchtbelletjes, die ook door de ultrasone golven waren opgewekt, ervoor dat de schakel openbrak. Op lange termijn biedt dit wellicht mogelijkheden voor slimme materialen die aangeven wanneer ze beschadigen of die zichzelf repareren.