Internet Voorkeur

Houdbare Kamerstukken. Wie stukken uit de Tweede Kamer wil raadplegen, is afhankelijk van de SDU-dienst Parlando (http://parlando.sdu.nl). Alle wetsvoorstellen en besluiten zijn weliswaar via dit systeem voor de burger toegankelijk, maar je kunt geen links naar de gevonden stukken op je computer opslaan. Dat betekent voor wie een stuk een paar keer wil raadplegen, steeds weer opnieuw zoeken. Een ander op een stuk attenderen door de link op te sturen was ook onmogelijk. De website geencommentaar.nl besloot deze tekortkomingen te verbeteren. De nieuwe dienst, sinds maandag operationeel, logt de bezoeker automatisch in bij Parlando en geeft de zoekopdracht door. Maar de links naar Kamerstukken zijn hier wel zichtbaar en te bewaren. Om hetzelfde Kamerstuk opnieuw te kunnen bekijken, hoef je dus niet meer opnieuw te zoeken. ,,Internet is het meest toegankelijke medium om burgers bij de politieke besluitvorming te betrekken’’, motiveert geencommentaar.nl de actie. ,,Het zonder kunstmatige drempels kunnen verwijzen naar officiële documenten op een overheidssite is hiervoor cruciaal. Wij komen nu met een oplossing waar de overheid tot nog toe tekort schiet. Uiteraard mogen ambtenaren en politici hier vrijelijk gebruik van maken.’’

Meer informatie: www.geencommentaar.nl