‘Hogere belastingen op milieuvervuiling’

Staatssecretaris De Jager (Belastingen, CDA) wil de belasting op werken en winst deels verschuiven naar de belasting op vervuilende activiteiten. Dat zegt hij vandaag in het Financieele Dagblad en De Telegraaf.

Met zijn voorstel gaat hij verder dan de afspraak in het regeerakkoord om in 2008 de belastingen op milieuvervuilende activiteiten met ruim 1 miljard euro te verhogen.

De Jager denkt aan een verdere verhoging van de milieubelasting „in de orde van grootte” van het bedrag dat het kabinet voor 2008 is overeengekomen. Ter compensatie wil hij de belastingen op winst en werken met een vergelijkbaar bedrag verlagen. Dit zou neerkomen op verlaging van de winstbelasting voor bedrijven met circa 1 procentpunt. De inkomstenbelasting in de eerste schijf zou grofweg 0,5 procentpunt omlaag kunnen.

Tweede Kamerlid Crone (PvdA) reageert tevreden op de uitspraken van De Jager. „We moeten de precieze voorstellen afwachten, maar de hoofdlijn dat we het belastingstelsel verder moeten vergroenen, spreekt me zeer aan.” Het CDA stelt zich gereserveerder op. „Ik wil eerst de details zien, maar we moeten hier voorzichtig mee omgaan”, aldus Kamerlid De Nerée over de plannen van zijn partijgenoot.

De vorige staatssecretaris van Belastingen, Wijn, verlaagde de vennootschapsbelasting van 34,5 naar 25,5 procent. Deze verlaging stond evenmin in het regeerakkoord.