Het gezin wordt beschermd met een handtekening

Het lijkt niet meer van deze tijd: toestemming vragen aan je echtgenoot voor je iets koopt of weggeeft. Toch hebben gehuwden elkaars handtekening soms nodig.

Handtekening. In een recente rechtszaak werd besloten dat een klant van het aandelenleaseproduct van Dexia zijn inleg terugkrijgt en dat de opgebouwde schuld wordt kwijtgescholden. De reden: zijn vrouw wist niet dat haar man intekende op het product. Haar handtekening stond niet op het leasecontract. Daarom verklaarde het Amsterdamse gerechtshof begin deze maand het contract nietig. De klant maakte daarmee dankbaar gebruik van het artikel in het Burgerlijk Wetboek waarin wordt bepaald dat echtgenoten elkaar toestemming moeten geven voor het doen van rechtshandelingen.

Huis. Doel van de vereiste toestemming is de echtgenoot en het gezin te beschermen tegen een partner die een financiële verplichting aangaat. Is er geen toestemming verkregen, dan kan de partner sommige overeenkomsten terug laten draaien, zelfs als er sprake is van huwelijkse voorwaarden. Bij samenwonenden speelt de toestemmingsvereiste geen rol.

Toestemming is bijvoorbeeld nodig voor een grote schenking. Ook mag zonder toestemming het huis waar iemand met zijn of haar partner woont niet worden verkocht of verhuurd. Als een persoon besluit de hypotheek te verhogen, kan de partner daar een stokje voor steken. Dit geldt ook voor overeenkomsten waarin een van beiden zich garant stelt voor schulden van anderen, zoals borg staan voor een ander met als onderpand het huis.

Huurkoop. In de aandelenleasezaak maakte de klant gebruik van het feit dat ook voor kopen op afbetaling de partner een fiat moet geven. De echtelijke toestemming is ook nodig bij huurkoop. Bijvoorbeeld als er bij een autodealer met behulp van een lening een auto wordt gekocht, waarvan u pas eigenaar wordt als de laatste termijn is afbetaald.

Autodealer. Wie een actie van zijn partner wil betwisten moet binnen een jaar schriftelijk aan de tegenpartij laten weten het niet eens te zijn met de overeenkomst. In principe is die overeenkomst daarmee ongeldig geworden. Behalve als de tegenpartij te goeder trouw is en niet wist dat u geen toestemming had gegeven. Dit kan het geval zijn als het om een buitenlands bedrijf gaat dat niet op de hoogte kon zijn van deze bepaling.

Leveranciers zijn alert op de regel, omdat ze niet willen dat aankopen worden teruggedraaid. Veel autodealers, keukenverkopers en ook banken eisen voor alle zekerheid de handtekening van de echtgenoot. Zelfs als dit voor de wet niet nodig is.

Cleo Scheerboom

Bekijk de precieze bepalingen: www.wetboek-online.nl/wet/BW1/88.html

    • Cleo Scheerboom