Fiscale regels voor dienstauto soepeler

De belastingdienst heeft de fiscale regels voor het gebruik van dienstauto’s versoepeld. Burgemeesters die bijvoorbeeld een onbezoldigde nevenfunctie hebben hebben bij de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) kunnen weer gebruik maken van hun dienstauto zonder dat ze te maken krijgen met een fiscale bijtelling. Begin dit jaar noemde burgemeester Geert Dales van Leeuwarden het nog „fiscale gekkigheid” dat hij niet met zijn dienstauto naar Den Haag kon rijden om vergaderingen van de VNG bij te wonen. Als hij de fiscale bijtelling zou moeten betalen kwam dat neer op circa 6.000 euro per jaar.

Uit een brief die minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat de belastingdienst zich nu op het standpunt stelt dat bij dergelijke functies sprake is van zakelijke ritten, niet van privéritten. Omdat de gemeente lid is van de VNG stelt de belastingdienst dat deze nevenfuncties vergelijkbaar zijn met functies die bestuurders ‘qualitate qua’ – direct samenhangend met hun hoofdfunctie – vervullen.

Dat geldt volgens de fiscus niet voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een politieke partij. Dus als bestuurders met hun dienstauto naar een partijbijeenkomst gaan dan zijn dat privékilometers. Bij meer dan 500 gemaakte privékilometers per jaar zal sprake zijn van de fiscale bijtelling. Ook als een burgemeester of commissaris van de koningin vanwege zijn deskundigheid in een commissie van de rijksoverheid wordt benoemd, gelden daarvoor gemaakte kilometers als privé. Er bestaat dan wel een mogelijkheid om gemaakte kosten in mindering te brengen op de fiscale bijtelling.