Correcties & Aanvullingen

Melken en milieu

In het artikel ‘Een urineplas in de wei is een milieubom’ (24 maart, pagina 2) staat dat de melkveehouders in de Alblasserwaard de afgelopen 15 jaar de uitstoot van broeikasgassen ruim 120 procent terugbrachten. Dit moet zijn: 10 procent.

VROM

Het artikel Roetfilters worden nader onderzocht (24 maart, pagina 1) meldt dat het ministerie van Volksgezondheid (VROM) onderzoek laat doen naar mogelijke schadelijkheid van roetfilters. Bedoeld is het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Eurolanden

In het hoofdartikel ...en dankzij de markt (23 maart, pagina 7) staat dat er tegenwoordig twaalf eurolanden zijn. Dat is niet juist. Doordat Slovenië per 1 januari 2007 tot de muntunie toetrad, hebben nu dertien landen de euro als valuta.

Pensioenpremies

In het artikel Beperk aftrek pensioenpremies bij topinkomens (19 maart, pagina 7) staat: „Het kabinet wil deze vorm van afwenteling (bedoeld is de zogeheten brutering, waarbij een bedrijf loonbelasting voor zijn rekening neemt als de topman of -vrouw een nettoloon of nettobonus bedingt) ontmoedigen.” Het kabinet beraadt zich echter nog op deze kwestie.