‘Balletles is zwaar’

Ted Brandsen, artistiek leider van het Nationale Ballet, wil samen met de Nationale Balletacademie de opleiding van jonge dansers aanpakken.

Een nieuwe academie wil Ted Brandsen, artistiek leider van het Nationale Ballet, zijn beoogde school niet noemen. Wel wil hij een vergaande samenwerking met de bestaande balletacademie, en vindt hij dat de Amsterdamse deelopleidingen samengebracht moeten worden in één gebouw: „Zowel de academie als de vooropleiding en de reguliere middelbare school waar de balletleerlingen van twaalf tot achttien jaar op zitten. Precies zoals het in Den Haag en de rest van de wereld is geregeld.”

Bent u niet tevreden over de bestaande klassieke opleidingen?

„Ik ben niet ontevreden, maar ze lopen achter op het niveau van de internationale opleidingen. De concurrentie vanuit het buitenland is heel groot. Het aantal Nederlandse leerlingen loopt terug, en wij willen in ons gezelschap graag ook Nederlandse dansers.”

Komt u in de directie?

„Ik hoef niet zo nodig de baas te spelen. Ik kan me wel voorstellen dat iemand van het gezelschap in het bestuur komt.”

Waaruit bestaat de samenwerking?

„Wij willen inspraak in de keuze van de leerlingen en van de leraren. Deels bestaat het lerarencorps al uit oud-dansers van ons. Dat kan worden uitgebreid. Verder kunnen onze solisten meer les gaan geven.”

Waarom moet alles in één gebouw?

„De drie scholen zitten op verschillende plaatsen in de stad, waardoor de kinderen heen en weer moeten fietsen. Dat is zonde van de tijd en het gaat ten koste van de concentratie. Die drie moet je dus samenvoegen. Verder ligt het primaat nu teveel bij het reguliere onderwijs, ten koste van de dansles. Ik pleit voor een aangepast lespakket, waardoor de kinderen genoeg tijd overhebben voor dans. Nu beginnen ze vaak pas op hun achttiende voltijds te dansen. Achttien is te laat.”

Denkt u dat het ministerie van OC&W bereid is om de eindexameneisen lichter te maken?

„Waarom niet? Het gaat om een zeer kleine groep. In het buitenland is dit heel normaal. Over het algemeen is de Nederlandse onderwijscultuur niet gunstig voor klassiek ballet. Het is sterk op nivelleren gericht. Dat is slecht voor de uitblinkers, waar het ballet het van moet hebben. Ouders willen hun kind vaak niet op hun twaalfde al op balletles doen. Ballet is zwaar, en ruim de helft valt af, daar schrikken Nederlandse ouders voor terug .”

De onderwijswet verbiedt invloed van de werkgevers op het onderwijs. Is uw beoogde fusie wel toegestaan?

„Ik ben geen onderwijskundige, ik constateer alleen dat zo’n samenwerking in de rest van de wereld heel normaal is. Ik snap niet waarom dat hier niet kan. Wij dienen ons plan in, dan moet het ministerie verder maar beslissen.”

    • Wilfred Takken