7 DISCUSSIE

Taal- versus natuurwetenschap

Leiden: Café Buddhas. Tijd: 20.00u. Inl: www.sciencecafeleiden.nl

Natuurkrachten dwingen symmetrie af: niet alles verandert tegelijkertijd. Natuurlijke talen daarentegen teren op antisymmetrie: niets is onafhankelijk bepaald. Is taal dus geen natuurlijk systeem of alleen anders dan andere? Vanavond gaan dr. Crit Cremers (Universiteit Leiden, Faculteit der Letteren) en prof.dr. Vincent Icke (Universiteit Leiden, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen) in discussie om deze tegenstellingen te bekrachtigen of ontkrachten.