Tóch in beeld

Camerateams, fotografen en toeschouwers drommen samen bij een losstaand huis in een enorme bouwput in de Chinese stad Chongqing. Foto AP Crowds gather around a lone house standing isolated in the middle of an excavated construction site in Chongqing, in southwest China Saturday, March 24, 2007. The owners of the house have defied a court order to move out, after refusing an offer of compensation from the site developer. The case has attracted a lot of attention in local media after China's legislators last week passed a law providing the most sweeping protection for private businesses and property since the nation's move toward a more capitalist-style economy beginning in the late 1970s. (AP Photo/EyePress) ** CHINA OUT ** Associated Press

Camerateams, fotografen en toeschouwers drommen samen bij een losstaand huis in een enorme bouwput in de Chinese stad Chongqing.

De familie die het bezit, weigert het al enige tijd te verkopen aan een projectontwikkelaar; de projectontwikkelaar durft naar verluidt niet te slopen, omdat de familie banden met de overheid zou hebben.

De nrc.next-lezers die bij het feest voor het eenjarig bestaan van de krant op 15 maart in de Melkweg in Amsterdam waren, hebben het huis al gezien op een andere foto. Uit zes foto’s mochten ze die avond zelf de keuze voor de rubriek ‘In Beeld’ maken. Het publiek koos eerst voor het huis, maar daarna voor een foto van de ME in Thailand, omdat het huis al eerder in de Volkskrant had gestaan.

Omdat het huis in Zuidwest-China de afgelopen dagen weer volop in de (media)belangstelling stond, vond de redactie van nrc.next plaatsing van deze nieuwe foto gerechtvaardigd.

De reden voor alle aandacht is de eigendomswet die vorige week in China is aangenomen. Het land heeft al ruim 20 jaar een markteconomie, maar het recht op particulier bezit is nog niet goed afgebakend. Er zijn veel conflicten over eigendomsrechten, zowel in de stad als op het platteland. Formeel is alle grond nog eigendom van de staat, en mogen ondernemers en boeren die alleen via erfpacht voor langere tijd gebruiken.

China gaat nu waarschijnlijk een nieuwe, historische stap zetten in de afrekening met zijn ‘socialistische’ verleden. De wet legt de basis voor een soort kadaster met gegevens over eigendoms- en pachtrechten, bestemmingsplannen en hypotheken op land en gebouwen.

Over de afloop van de kwestie rond het eenzame huis in Chongqing is nog niets bekend.