Minister bindt strijd aan met ‘verrommeling’

Minister Cramer (VROM, PvdA) wil de komende jaren de ‘verrommeling’ van Nederland tegengaan. Cramer wil ,,nadere spelregels’’ voor de aanleg van bedrijventerreinen, glastuinbouw en woningen.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze haar belangrijkste prioriteiten toelicht. Dat zijn er in totaal acht. De brief zou vanmiddag worden verstuurd.

De strijd tegen de ‘verrommeling’ is vastgelegd in het programma Mooi Nederland. Cramer wil, naast regulering van nieuwbouw, de kwaliteit van bestaande landschappen versterken. Dit moet gebeuren door meer rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering, meer duurzame woningbouw en „slimmer en zuiniger om te gaan met ruimte”.

Cramer wil verder de inbreng van Nederland op het gebied van milieu binnen de Europese Unie en in de wereld vergroten. „Het is zaak in de EU en in de internationale milieufora pro-actief te opereren, waarbij het in Nederlands belang is de relatie tussen een ambitieuze milieu-inzet en het bereiken van een level playing field overtuigend neer te zetten”, aldus de minister.

Cramer wil, zoals ook in het regeerakkoord stond, een energiebesparing van twee procent per jaar, een verhoging van het aandeel duurzame energie tot twintig procent in 2020 en een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van dertig procent in 2020 ten opzichte van 1990.

Ook wil de minister bedrijven stimuleren om schone producten te leveren, onder andere door als rijk zelf deze innovatieve en schone producten in te kopen. Ter stimulering van een beter milieu zullen „schone en zuinige auto’s goedkoper worden en vuile en onzuinige auto’s duurder”.

Cramer ziet het verder als een „uitdaging” om in het drukke Nederland toch te zorgen voor een schone en veilige leefomgeving voor burgers, met aandacht voor luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

De minister van VROM wil tevens aandacht voor landschap en milieu bij alle bouwplannen die de komende jaren voor de Randstad worden gemaakt.

Om het „draagvlak” voor ruimtelijk beleid te vergroten gaat de minister een programma maken voor „slimmere regels, minder lasten en betere uitvoering”.

In het algemeen streeft de minister de komende kabinetsperiode naar een „verantwoorde balans tussen drie aspecten people, planet en profit ”, aldus de brief.