Instabiele computers hinderden belasting

De Belastingdienst erkent voor het eerst dat er het afgelopen jaar ernstige problemen zijn geweest met de uitvoering van toeslagen en dat het computersysteem van de dienst instabiel is.

Dat staat in het Beheersverslag 2006 van de Belastingdienst. Vorig jaar ontkende de dienst nog dat er sprake was van uitvoerings- of computerproblemen. In de Kamer is hierover herhaaldelijk om opheldering gevraagd. De problemen hadden met name te maken met de invoering van het nieuwe stelsel van huur- en zorgtoeslagen.

„De te grote belasting heeft geleid tot omstandigheden die maken dat een aantal werkprocessen in het afgelopen jaar niet als ordelijk en beheerst te kenschetsen is”, aldus Jenny Thunnissen, directeur-generaal van de Belastingdienst, in haar nawoord.

De computersystemen bleken onvoldoende toegerust voor de probleemloze uitvoering van 1 miljoen huurtoeslagen en 5 miljoen zorgtoeslagen in 2006. Ook andere processen, zoals de koppeling met bestanden van uitvoeringsorganisaties, maakten de computersystemen kwetsbaar.

Het management van de Belastingdienst erkent dat de kans op fouten is toegenomen door de „complexiteit van geautomatiseerde ondersteuning” en „de veelvoud van koppelingen tussen verschillende systemen”. De Belastingdienst loopt „risico’s ten aanzien van de continuïteit van de geautomatiseerde processen”.

De nieuwe staatssecretaris van Belastingen, De Jager (CDA), wil de computerproblemen de komende jaren verhelpen. Er is een plan van aanpak opgesteld voor de komende vijf à tien jaar om op korte termijn de continuïteit van de werkzaamheden van de Belastingdienst te garanderen en op langere termijn de flexibiliteit tegen lagere kosten veilig te stellen.

Uit het Beheerverslag blijkt ook dat de personeelstekorten bij de Belastingdienst vorig jaar gedeeltelijk zijn ingelopen. Bij de Belastingdienst werkten vorig jaar 29.715 mensen, een lichte stijging ten opzichte van 2005.