correcties & aanvullingen

Arrestatieteam

In het artikel ‘Eerst handelen, dan uitleggen’ (22 maart, pagina 4 en 5) werd www.arrestatieteam.nl een eigen site van de politie genoemd. Dat is niet het geval. De maker maakt zich op de site niet bekend. Verder werkt de geciteerde onderzoeker Jaap Timmer niet bij de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit, maar is hij hoofddocent bij de Faculteit Sociale Wetenschappen.