Roetfilters worden nader onderzocht

Het ministerie van Volksgezondheid (VROM) laat onderzoek doen naar mogelijke schadelijkheid van gesubsidieerde roetfilters in personenauto’s met een dieselmotor.

Volgens verscheidene deskundigen en onderzoekers kunnen de betreffende filters leiden tot de vorming van fijne roetdeeltjes die kankerverwekkend zijn en genetische beschadigingen kunnen veroorzaken. Het ministerie laat in een reactie weten deze waarschuwingen serieus te nemen en heeft het kennisinstituut TNO gevraagd een onderzoek in te stellen.

De filters, die VROM sinds juli vorig jaar met 500 euro per exemplaar subsidieert, zijn van het zogeheten retrofit-type, en zijn bestemd om achteraf in personenwagens met een dieselmotor gemonteerd te worden. Daarvan rijden er ruim 1,1 miljoen in Nederland. Door te bevorderen dat zoveel mogelijk van deze auto’s van een roetfilter worden voorzien, hoopt het ministerie de uitstoot van fijnstof terug te dringen. In Nederland worden op tal van plaatsen de Europese normen voor de emissie van fijnstof overschreden. Tot nu toe zijn bijna 9.000 retrofit-filters geïnstalleerd.

Volgens dr. ir. Michiel Makkee, universitair hoofddocent bij de sectie Industrial Catalysis aan de Technische Universiteit Delft, houdt een achteraf gemonteerd filter wel een deel van de grotere roetdeeltjes tegen, maar zijn de omstandigheden in zo’n filter „ideaal” voor de vorming van zeer fijne, giftige deeltjes die kanker en genetische beschadigingen kunnen veroorzaken. Die deeltjes ontstaan juist in het roetfilter en worden er niet door tegengehouden. Makkee heeft zijn zorgen al vorig jaar aan het ministerie kenbaar gemaakt.

Dr. Flemming Cassee, projectleider ‘luchtverontreiniging en gezondheid’ bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) acht het „zeker aannemelijk” dat dit soort effecten optreedt. „We hebben tegenover VROM onze twijfels geuit en gewaarschuwd voor de mogelijke negatieve effecten.”

Voor de gemeente Amsterdam was de bezorgdheid van de deskundigen aanleiding om een voor dit najaar geplande ‘week van het roetfilter’ af te gelasten.

Het ministerie van VROM zegt de zorgen van Makkee en anderen serieus te nemen. „TNO onderzoekt momenteel of er in bepaalde typen filters ongewenste kleine deeltjes ontstaan, of andere ongewenste schadelijke reactieproducten”, verklaart een woordvoerder. Daarna zal bekeken worden of er aanvullend onderzoek moet komen. Makkee: „Ik vind dat eerlijk gezegd te laat. Terugdringen van de emissie van fijnstof heeft bij VROM blijkbaar een hoge prioriteit.”

thema auto’s: pagina 4-5

Rectificatie / Gerectificeerd

Het artikel Roetfilters worden nader onderzocht (24 maart, pagina 1) meldt dat het ministerie van Volksgezondheid (VROM) onderzoek laat doen naar mogelijke schadelijkheid van roetfilters . Bedoeld is het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

    • Warna Oosterbaan