Partijblad China: matig het geweld

In een nauw aan de communistische partij verbonden weekblad worden lokale overheden in China opgeroepen niet zo hardhandig op te treden bij demonstraties en protestacties van burgers. De oproep, in het blad Studie Tijd van de centrale partijschool in Peking, is een reactie op het groeiend aantal sociale protesten in het land, met name tegen corruptie van partijfunctionarissen en gedwongen landonteigening.

Zo’n conflict over land deed zich dinsdag nog voor in een dorp op een eilandje in de Parelrivier, in het zuidoosten van China. Bij massale gevechten tussen dorpelingen en bouwvakkers viel een dode. Volgens door Radio Free Asia aangehaalde getuigen verkeert een andere dorpeling in kritieke toestand. De inwoners van het dorpje in de buurt van de miljoenenstad Guangzhou zijn ontstemd over de aanleg van een groot natuurpark. De lokale autoriteiten hebben hen daarvoor landbouwgrond afhandig gemaakt tegen een veel te lage prijs, aldus de dorpelingen.

Het Chinese leiderschap heeft al vaker aangedrongen op een correcte aanpak van sociale onrust. Net als in recente toespraken van partijleider Hu Jintao wordt in Studie Tijd verwezen naar de noodzaak de groeiende kloof te overbruggen tussen arm en rijk, en tussen het oosten en het westen. (AP, Reuters)