Onderwijs wil 1,2 miljard voor beter salaris leraren

Rijswijk,24 maart. De organisaties van werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs vragen van het kabinet 1,2 miljard euro per jaar extra om het tekort aan leraren op te vangen. Dat geld moet vooral gaan naar betere salarissen en betere werkomstandigheden. ”De lesuitval is niet of nauwelijks op te vangen. Het aantal lessen dat door onbevoegde en onderbevoegde docenten moet worden gegeven neemt toe. De instroom in de lerarenopleiding neemt steeds verder af,” aldus de VO-Raad en de vakbonden in het onderwijs in een gezamenlijke verklaring. Volgens de sociale partners in het voortgezet onderwijs blijven de inkomens van de leraren fors achter bij de inkomens bij de rest van de overheid en bij de inkomens in de marktsector. Door de vergrijzing dreigt een lerarentekort, waardoor in de toekomst tien procent van de lessen niet meer kan worden gegeven.