Indonesische nevelpanter apart

U plaatste een bericht over nevelpanters (Wetenschapspagina, 15 maart). Er zou op Sumatra en Borneo een nieuwe soort zijn ontdekt, `Neofelis diardi gedoopt`. In werkelijkheid is deze soort al bijna 200 jaar geleden, in 1823, door de Franse bioloog G. Cuvier beschreven. De andere nevelpanter, Neofelis nebulosa, van het vasteland van Azië, werd slechts twee jaar eerder door Griffith beschreven. In de loop van de biosystematische geschiedenis is men diardi als synoniem van nebulosa gaan beschouwen. Het nieuwe onderzoek waarvan in de pers sprake is heeft diardi echter opnieuw als zelfstandige soort herkend. Het doet een oude taxonoom als ondergetekende goed dat de nieuwe moleculaire technieken niet zelden de onderzoeksresultaten van oude en zeer oude morfologen bevestigen.

    • Wim Bergmans Zoologisch Museum Amsterdam