Huis VS voor vertrek uit Irak

Het Huis van Afgevaardigden heeft gisteren voor het eerst voor een gefaseerde terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Irak gestemd. De uitslag heeft alleen symbolische waarde.

Met een krappe marge – 218 stemmen voor, 212 tegen – nam het Huis een wetsvoorstel aan waarin de Iraakse regering dit jaar op vooraf vastgestelde data moet laten zien dat de veiligheidssituatie in Irak is verbeterd. Ook als Irak aan al deze condities tegemoetkomt zullen de Amerikaanse gevechtstroepen uiterlijk april 2008 zijn teruggetrokken. In de wet is een uitzondering opgenomen voor troepen die in Irak zijn belast met de strijd tegen Al-Qaeda.

Om deze maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen, moet de Senaat, die volgende week over Irak vergadert, zich op hetzelfde standpunt vastleggen. Het is onwaarschijnlijk dat dit gebeurt. De Democraten hebben de kleinst denkbare meerderheid in de Senaat – 50 om 49 – en Republikeinen beschikken daardoor over een procedureel instrument om elk debat over Irak te voorkomen. Ze hebben dat instrument de afgelopen maanden al tweemaal met succes aangewend. De wet van het Huis zou verder pas van kracht worden als ook president Bush ermee instemt, en hij heeft aangekondigd dat hij een veto zal uitspreken.

Toch wordt de uitslag in de VS beschouwd als politieke overwinning voor de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. Democraten waren de laatste maanden verdeeld over Irak. Nu kreeg ze de meeste partijgenoten – veertien Democraten stemden tegen – achter de maatregel.

De stemming is voor de Democraten een voortreffelijk middel in de aanhoudende public relations-strijd over de oorlog. Bush heeft zijn populariteit verspeeld, en met stemmingen als deze dwingen Democraten hun Republikeinse rivalen zich publiekelijk achter Bush te scharen. De Congresverkiezingen van 2006 hebben blootgelegd dat bijna alle Republikeinen die de oorlog steunen electoraal kwetsbaar zijn. Dat zou de belangrijkste reden zijn dat Democraten steeds stemmingen over een andere oorlogsstrategie in Irak afdwingen, ook al verandert deze niets aan de aanpak van de Amerikanen.