Geen onbeschaemder dier dan een ondanckbaer mensch

Geen onbeschaemder dier dan een ondanckbaer mensch

Joost van den Vondel