De meeste asielzoekers zijn Irakezen

De meeste asielzoekers die zich in 2006 in geïndustrialiseerde landen hebben gemeld waren Irakezen. Daarmee hebben zij Serviërs en Montenegrijnen van de eerste plaats verdrongen.

Dat blijkt uit cijfers die de vluchtelingenorganisatie UNHCR gisteren heeft gepubliceerd. In 2006 vroegen 22.200 Irakezen asiel aan in Europa, de VS, Canada, en andere welvarende landen. Dat was 77 procent meer dan in 2005.

Volgens UNHCR komt dat door het toenemend geweld in Irak. Die situatie heeft een miljoen Irakezen naar Syrië gedreven, 750.000 naar Jordanië en 300.000 naar andere buurlanden. Ongeveer 1,9 miljoen Irakezen zijn op de vlucht in eigen land. Omdat de opvang overal belabberd is beginnen de Irakezen weg te trekken uit de regio.

Ondanks de stijging van het aantal Iraakse asielzoekers is het totale aantal asielaanvragen wereldwijd voor het vijfde achtereenvolgende jaar gedaald. In 2006 waren er in totaal 303.400 asielaanvragen – half zoveel als in piekjaar 2001. In de Europese Unie is het aantal asielzoekers zelfs het laagste in twintig jaar. UNHCR zoekt de verklaring in de afnemende intensiteit van bepaalde conflicten (zoals die op de Balkan) en in het strengere asielbeleid en grenscontroles in rijke landen.

Die restricties zorgen er ook voor dat mensen die vroeger asiel zouden hebben aangevraagd, nu clandestien komen. „Sommigen krijgen daardoor niet de bescherming die ze verdienen”, zegt UNHCR-woordvoerder Redmond.

Asielzoekers trokken in 2006 vooral naar de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en Zweden. Nederland staat op de zevende plaats. Volgens UNHCR kreeg het, tegen de Europese trend in, 17 procent meer asielzoekers dan in 2005. Maar dit beeld blijkt vertekend. „Nederland telde in 2006 niet alleen nieuwe asielaanvragen, maar ook herhaalde aanvragen van afgewezen mensen die opnieuw asiel aanvroegen”, zegt Gert Westerveen van UNHCR. Dat verdubbelde het aantal. Ook trok een groep Irakezen wier vluchtelingenstatus in Duitsland werd ingetrokken, naar Nederland om het daar te proberen. Zij zijn teruggestuurd.

    • Caroline de Gruyter