De Gebroeders Meester

De Gebroeders Meester

In één klap de polemiek tussen rationele atheïsten en spirituele gelovigen overbodig maken. Niets minder is de bedoeling van Frank en Maarten Meester en hun rondreizende Verlichtingskerk. En wie zou het ook beter kunnen dan deze twee broers, van wie Maarten streng en rationeel is, en Frank romantisch en spiritueel. Vanwege hun komische gekibbel tijdens live optredens worden ze de ‘Jan Klaassen en Katrijn’ van de Nederlandse filosofie genoemd, maar die typering doet hen tekort. Ze zijn ook de auteurs van verhelderende inleidingen ‘Meesters in de filosofie’ en ‘Meesters in religie’. In de Verlichtingskerk roept Frank in een seance de geest van Kant op, terwijl Maarten de tien geboden van de Verlichting vanaf de kansel over de goegemeente uitstrooit.

We vroegen beide Meesters om een toelichting.

Frank Meester: „Het gaat voelen als thuiskomen. Het verlichtingsdenken heeft de wereld onttoverd, alles even waardevol gemaakt, of waardeloos. Heel tragisch. De Verlichting heeft ook geleid tot een doorgedraaid individualisme: ieder mens kan zogenaamd zelf bedenken wat goed voor hem is. Maar zonder gedeelde achtergrond blijft dat ideaal een illusie, waardoor we in een diep dal zijn beland. Gelukkig drijft juist de enorme eenzaamheid die wij ervaren ons weer naar elkaar toe. Door samen teksten te lezen en rituelen uit te voeren creëren we zelf een gemeenschappelijke achtergrond, waardoor de wereld weer als een zinvol geheel oplicht.

Eigenlijk maakt het niet zo gek veel uit wat je samen doet. Zelfs samen het werk van Immanuel Kant lezen, maakt dat er iets gebeurt. Sommige mensen noemen dat iets God, anderen Verlichting.”

Maarten Meester: „Als godsdienst de opium van het volk is, dan is onze Verlichtingskerk het methadon. We doen dit niet voor de verlichte geesten – nee, we doen dit voor alle Nederlanders die niet in staat zijn hun verstand te gebruiken zonder leiding van anderen. Ik schat hun aantal overigens op minimaal 16 miljoen, dus ik vrees dat we nog heel wat diensten voor de boeg hebben. En ja, ik zal streng zijn. De deuren gaan op slot. Wie na afloop wil vertrekken, moet mij twee zaken kunnen aantonen. Ten eerste dat hij Kants categorische imperatief heeft begrepen. En ten tweede dat hij daar voortaan naar zal leven.”

De eerste dienst is op 1 april in Selexyz Dominicanen te Maastricht. Zie elders in deze agenda.