Correctie

Het artikel `Watermoleculen voor het eerst precies in de computer gesimuleerd` (W&O, 10 maart) verscheen niet in Nature maar in Science. Ook de illustratie komt uit Science.