Aantal asielzoekers naar laagterecord

Genève, 24 maart. In de Europese Unie is het aantal asielzoekers het laagste in twintig jaar. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN vindt dit zijn oorzaak in de afnemende intensiteit van de conflicten op de Balkan en in het strengere asielbeleid. Pagina 4