‘Zorgpremie 40 euro omhoog in 2008’

Om klanten te lokken vragen de zorgverzekeraars premies die hun ook dit jaar miljoenenverliezen opleveren. „Het zweet staat hun in de handen”, zegt Hugo Keuzenkamp.

Hugo Keuzenkamp, hoogleraar verzekeringskunde

Concurrentie tussen zorgverzekeraars levert de klant veel voordeel op. Op iedere basisverzekering leggen de verzekeraars gemiddeld 50 euro toe, bij een premie van rond de 1.150 euro. In totaal maken zij volgens adviesbureau Atos dit jaar 600 miljoen euro verlies op de basisverzekering. Vorig jaar was dat 900 miljoen euro.

Ook op de aanvullende zorgverzekeringen maken veel zorgverzekeraars verlies. Gisteren werd bekend dat de verliezen bij verzekeraar ONVZ zo hard oplopen, dat de polis van de aanvullende zorgverzekering tussentijds wordt aanpast. Zo hoopt ONVZ een premieverhoging in 2008 te beperken.

Hoe lang kunnen verzekerden nog profiteren van deze concurrentiestrijd? Vijf vragen aan Hugo Keuzenkamp (45), hoogleraar verzekeringskunde aan de Universiteit van Amsterdam en tot vorige maand directeur zorg en inkomen bij zorgverzekeraar Ohra.

Wat is de logica achter de aanhoudende verliezen van de verzekeraars?

„Om marktaandeel te kopen, pompen ze veel geld in de zorgverzekeringen. Kostendekkend werken zou klantenverlies betekenen, ook bij schade- en levensverzekeringen. Hoge zorgpremies hebben namelijk een negatieve uitstraling op andere verzekeringen. Voor Ohra was een grote reorganisatie een andere reden om met de prijzenslag mee te doen. Klantenverlies bovenop een reorganisatie, dat is niet goed voor het moreel.”

Verbaast u de tussentijdse aanpassing van de polis door ONVZ?

„Ja, zij hadden een dure aanvullende verzekering. Misschien dat de kortingen voor collectieve contracten te hoog waren. Ook maakt ONVZ veel gebruik van assurantietussenpersonen. Hun diensten kosten al snel tientallen euro’s per verzekerde, terwijl zij niets toevoegen.”

Komen verzekeraars niet in financiële problemen door de verliezen?

„Vooral de vroegere ziekenfondsen, zoals Zorg & Zekerheid en Azivo. Bij hen staat het zweet in de handen. Ik kan me voorstellen dat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) een hartig woordje met hen spreekt over hun solvabiliteit. De van oudsher particuliere verzekeraars zijn solide.”

Wat levert concurrentie meer op dan hoge verliezen bij de verzekeraars?

„Het dwingt verzekeraars hard te snoeien op bedrijfskosten. Ook kijken ze kritisch naar de verleende zorg, denk aan doormasseren bij de fysio terwijl dat niets oplevert. We moeten wel oppassen dat dit niet leidt tot verschraling van de zorg. Bij de onderhandelingen over ziekenhuiszorg gaat het alleen maar over prijzen, terwijl het ook over kwaliteit moet gaan. Agis is een voorbeeld van een verzekeraar die daar wel over meedenkt.”

Blijven de premies zo laag?

„Nee, de premies moeten met zo’n 3 procent omhoog om een normaal rendement te halen. Voor de basisverzekering betekent dit volgend jaar een premieverhoging van 30 tot 40 euro.”

    • Ben Vollaard