Zorg om Wereldmuseum in kunstwereld Rotterdam

Het Rotterdamse Wereldmuseum zet zijn toekomst op het spel door te kiezen voor commerciële activiteiten, zoals het uitbaten van een restaurant. Het volkenkundig museum ondergraaft daarmee de eigen kernfunctie.

Dat concluderen betrokkenen uit de Rotterdamse kunstwereld. Zij scharen zich achter de kritiek van professor Piet Sanders, die zich woensdag in deze krant beklaagde over de commerciële koers die directeur Stanley Bremer heeft ingezet.

Onder leiding van Bremer moet het vorig jaar geprivatiseerde museum uitgroeien tot een ‘cultureel themawarenhuis’, met plaats voor onder meer een restaurant, een reisbureau, een businessclub, en een loungeruimte. „Ze maken er een pretfabriek van, onder de dekmantel van een typisch Rotterdamse term: het culturele ondernemerschap”, stelt bij voorbeeld voormalig gemeenteraadslid en stadsdichter Manuel Kneepkens. „Ik vind de ingeslagen weg dapper, maar ik ben niet overtuigd van het welslagen van deze missie.” zegt directeur Wim Pijbes van de Kunsthal.

Namens de Stadspartij uitte Kneepkens anderhalf jaar geleden al zijn ongenoegen over de commerciële koers van het museum, die de zegen kreeg van het college van B en W. „Bremer staat door de privatiseringsdrift van het vorige college met zijn rug tegen de muur. Hij wordt geacht een failliete boedel weer tot leven te wekken. En een kat in het nauw maakt rare sprongen. Hij heeft geen verstand van kunst, en maakt er nu een cafeum van,” aldus Kneepkens.

Ook Kees Weeda, algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur en voormalig hoofd van de afdeling Culturele Zaken van de gemeente Rotterdam, plaatst kanttekeningen bij de commerciële activiteiten van het museum aan de Willemskade. „Zonder zelf een waardeoordeel te willen uitspreken: Piet Sanders heeft gelijk als hij stelt dat het Wereldmuseum onder druk van nevenactiviteiten zijn core-business uit het oog dreigt te verliezen.”

„Ze helpen het museum naar de bliksem”, concludeerde de 94-jarige kunstverzamelaar Sanders woensdag in deze krant. Elf jaar geleden deed hij met zijn vrouw een waardevolle schenking (vijftig Afrikaanse sculpturen) aan het Wereldmuseum.

Betrokkenen betwisten vooral de keuze voor de bouw van het Wereldrestaurant op de eerste verdieping, die komend najaar begint. Directeur Pijbes van de Rotterdamse Kunsthal meent dat het dispuut over het Wereldmuseum „raakt aan een bredere discussie over de toekomst van de Nederlandse volkenkundige musea, die een voor een kampen met teruglopende bezoekersaantallen”.

    • Mark Hoogstad