Weggespoeld worden is ‘bedrijfsrisico’

Waar winden stedelingen zich over op? In Den Haag rukte de zee zo sterk op, dat strandpaviljoens deze week dreigden weg te spoelen.

Springtij met noordwestenwind. Twee mannen staan in een strandpaviljoen en kijken naar de kolkende zee, die dichterbij komt. „Je staat machteloos”, zegt Redsard Otten. „Tegen de natuur doe je niks.” Achter hem een compleet ingerichte bar. Hij is een van de twee exploitanten van paviljoen Habana in Kijkduin bij Den Haag. De ander is John Roos. Samen hebben ze enkele weken geleden hun strandtent opgebouwd en afgelopen zondag zat het paviljoen al gezellig vol. Maar even na één uur ’s middags heeft Otten de klanten gevraagd af te rekenen. „Het werd te gevaarlijk.” De golven sloegen het terras weg en klapten onder het paviljoen in het spoelgat tegen de duinen aan.

Het is nu enkele dagen later. Opnieuw spant het erom. Zal Habana worden verzwolgen? De mannen hebben shovels besteld die een twee meter hoge muur van zand bouwen om althans de eerste klappen te kunnen opvangen. Achter deze zanddijk zitten ze nu te wachten. Het lijkt mee te vallen. De wal houdt stand. Via de telefoon meldt het Hoogheemraadschap van Delfland dat de hoogte van het zeewater vandaag vermoedelijk een centimeter of dertig onder het niveau van afgelopen zondag zal blijven. „Goed nieuws”, verzucht John Roos.

Het strand bij Kijkduin is smal en wordt elk jaar smaller, zeggen de strandtenthouders. Misschien een typisch geval van zeespiegelstijging. Twee of drie rijen strandbedden, dan heb je het wel gehad. „Toch betalen wij elk jaar een flinke pacht aan de gemeente Den Haag. Die noemt dit een A-locatie omdat wij vanaf Kijkduin goed bereikbaar zijn”, zegt Redsard Otten. Even verderop staan twee strandpaviljoens van Patrick Triep en enkele compagnons. Zippers Beach en Gotcha. Triep heeft zondag al veel te stellen gehad. De zee heeft de paviljoens in aanbouw niet vernield, maar dreigde wel containers ernaast mee te nemen met daarin de inventaris van de paviljoens. „Ik heb op het laatste moment een aannemer nog zo gek gekregen om met een kraan in het drijfzand die containers tegen het duin aan te gooien”, vertelt hij. Eén container was toen al weggedreven. „Als een bootje waarmee je in bad speelt.” De container spoelde ruim twee kilometer noordelijker weer aan, in de Haagse Vogelwijk. In de container zat onder meer de tapinstallatie, die is onherstelbaar beschadigd.

De gemeente Den Haag is niet van plan om door zandsuppleties het Zuiderstrand bij Kijkduin breder te maken. „Wij vinden het heel vervelend voor de exploitanten”, zegt een woordvoerder. „We zouden voor zandsuppleties ook wel een vergunning krijgen van het Hoogheemraadschap. Maar het is bij Kijkduin economisch gezien niet zo interessant. Er zijn daar te weinig strandpaviljoens.” Zodoende is weggespoeld worden een „bedrijfsrisico”, aldus de woordvoerder.

Wel loopt er een omvangrijk programma voor de Delflandse kust, tussen Hoek van Holland en Kijkduin, die geldt als een van de ‘zwakke schakels’ van de kust. Het Hoogheemraadschap van Delfland wil deze kuststrook zeewaarts verbreden, met een droog strand van gemiddeld honderd meter breed. Uit te voeren in de jaren 2008-2010. Daar wachten de strandtenthouders maar op.

Wie deze week in Kijkduin was, kan zich het royale strand van de toekomst moeilijk voorstellen. Exploitant John Roos: „Ik ben deze week drie jaar ouder geworden en vele kilo’s lichter. Ik kon door de spanning geen hap door mijn keel krijgen.”

    • Arjen Schreuder