nrc.nl/blogs

Mijn Europa. Aan de vijftigste verjaardag van de Europese eenwording wordt ook aandacht besteed op We the People, de interactieve website van www.nrc.nl. Iedereen kan meedoen aan het project ‘Mijn Europa’. Lezers kunnen een foto insturen die volgens hen die eenwording het best verbeeldt – de slagvelden van Verdun bijvoorbeeld, of de bio-energiecentrale bij Cuijk, uitdrukking van het Europese streven naar een schonere planeet. Schrijf er duidelijk bij waarom precies die foto op de site hoort.

wethepeople.nrc.nl

Europa door andere ogen. Marc Leijendekker belicht op de weblog Wereld een project van Die Zeit. Dit blad heeft ter gelegenheid van het Duitse voorzitterschap van de Europese Raad correspondenten uit EU-lidstaten gevraagd te beschrijven hoe hun land tegen Europa aankijkt. „De nieuwste bijdragen komen uit Polen en Groot-Brittannië. De Polen maken zich nauwelijks druk om klimaatverandering maar vinden dat de EU zich moet inzetten voor energiezekerheid: 50 procent van de Poolse energie komt uit Rusland, en de Polen hebben heel goed gezien hoe de Russen hun buurlanden in de tang nemen.” En de Britten blijven, zo valt Leijendekker op, voor de verbreding van Europa en zien niets in de verdieping ervan. „Minder muren binnen de Europese markt is alleen maar goed voor de Londense City. Voor de rest benaderen ze Europa pragmatisch en betekent de EU goedkopere vluchten en mobiele telefonie, schonere stranden, vier weken vakantie, Michael Ballack bij Chelsea en Poolse klusjesmannen voor de rijke Britten. En die grondwet is nergens voor nodig.”

www.nrc.nl/wereld