met andere woorden

De opinieredactie van nrc.next is op zoek naar originele meningen. Niet alleen qua inhoud, maar ook qua vorm. Te denken valt aan een rebus, rap, foto, computerbewerking, chatsessie, gedicht, tekening, strip, collage, schilderij, filmpje, of zelfs aan een website. De voorwaarden: uw bijdrage moet geschikt zijn om digitaal en/of in de krant te publiceren en er moet één duidelijke mening in naar voren komen.

Bijdrages graag sturen naar opinext@nrc.nl Een aantal inzendingen staat op nrc.nl/opinie