Happy hour

Oké dan, om te beginnen een citaat. Omdat het Boekenweek is. We maken er een quiz van. Het is tenslotte feest. Wie schreef de volgende zin? ‘Vanuit de christen-democratische visie op de maatschappij wordt de aanwezigheid van privaat initiatief als zeer wenselijk, zelfs noodzakelijk beschouwd.’ Te moeilijk? Goed, ik geef nog een aanwijzing. Dezelfde auteur schreef ook de volgende zin: ‘De overheid moet zich onthouden van inmenging in de privésfeer van burgers.’ Lof der Zatheid, dat is het thema van de Boekenweek volgens Fokke en Sukke – en die kunnen het weten. Dus ik loof een prijs uit van een meter bier voor iedereen die vóór de volgende alinea het juiste antwoord geeft.

Want het is Ab Klink, de minister van Volksgezondheid. De citaten komen uit zijn voorwoord bij de dolkomische novelle Zorg tussen lidstaat en interne markt uit 2003, die in 2004 nog genomineerd was voor de Arjan Petersprijs.

Ab Klink was nog geen dag minister of hij kondigde aan dat hij binnen een jaar een rookverbod in de horeca zou instellen. Nu heeft hij het plan gelanceerd om happy hour te verbieden.

De horeca is de christen-democratische heilstaat par excellence en ik kan het weten. Het café is een hechte gemeenschap, bruisend van privaat initiatief, waar opvoeding, zorg en saamhorigheidsgevoel floreren zonder inmenging van de overheid. De rook die kringelt naar het plafond is het memento mori, en happy hour een kortstondig fata morgana van de zaligheid van het Koninkrijk Gods.

Bovendien zijn horecaondernemers de zelfregulerende verantwoordelijke burgers die het CDA zo hoog heeft zitten. Ze zijn bereid tienduizenden euro’s te investeren in afscheidingen en afzuiginstallaties die de overlast van sigaretten tot nul reduceren. Niemand dan ik heeft last van mijn rook, en mijn eigen longen lijken mij typisch zo’n privésfeer waarin de overheid zich niet moet mengen.

De minister van Volksgezondheid denkt dat hij de baas is over onze gezondheid. Dat is een misverstand. En na happy hour zal hij het geluk zelf afschaffen. Proost!

Ilja Leonard Pfeijffer

Romancier en dichter.

    • Ilja Leonard Pfeijffer