Gemeenten kritiseren wijkenlijst

Een aantal gemeenten heeft kritiek op de lijst van veertig probleemwijken die minister Vogelaar (Wijken, PvdA) heeft geselecteerd. Sommige wijken met ernstige problemen staan niet op de lijst.

Tot de ontevreden steden behoren middelgrote gemeenten als Enschede, Amersfoort en Den Helder. Vogelaar maakte gisteren bekend aan welke probleemwijken het kabinet de komende jaren extra geld en aandacht geeft. Daarvoor is vierhonderd miljoen euro beschikbaar. Het ministerie heeft gekeken naar gegevens over onder meer werkloosheid, inkomen, scholing en bewonersenquêtes over overlast. De inkomenscijfers zijn uit 2002. Daardoor zouden wijken zijn gekozen waarmee het inmiddels beter gaat. Volgens het ministerie van VROM heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek geen nieuwere gegevens over inkomens. „Maar alle andere gegevens zijn recenter. ”

In Enschede zijn de wijken Mekkelholt en Deppenbroek geselecteerd. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de nood in andere wijken hoger is. In eerste instantie viel ook de wijk Roombeek onder de selectie van het ministerie. Dit gebied is juist opgeknapt nadat een deel van de huizen was weggevaagd bij de ontploffing van vuurwerkfabriek SE Fireworks in 2000. Roombeek is op verzoek van de gemeente Enschede door het ministerie geschrapt.

Ook Amersfoort vindt dat in die gemeente een verkeerde wijk is geselecteerd: De Kruiskamp. In die buurt is sprake van een opwaartse lijn en zijn de verwachtingen van buurtbewoners voor de toekomst positief. In de wijk Liendert daarentegen moet de situatie juist nog worden verbeterd, vindt Amersfoort.

Den Helder heeft geen wijken op de lijst. „Inconsequent”, zegt burgemeester Faber. „Want de Zuiderzeebuurt is wel een van de dertien zogenoemde adoptiewijken van VROM.” Faber vindt de problemen in de Zuiderzeebuurt „minstens zo ernstig” als in wijken die wel geselecteerd zijn. „In die buurt is drugshandel, werkloosheid en veel onveiligheid.” Maar, zegt Faber „in Amsterdam zijn wijken geselecteerd met de grootte van heel Den Helder. Dus als je dat soort gebieden met elkaar vergelijkt, valt Den Helder buiten de boot.”

Vogelaar sloot gisteren niet uit dat de lijst wordt uitgebreid.

probleemwijken: pagina 2