Duitsland perkt roken in

Duitsland gaat een rookverbod voor de horeca invoeren, zij het met tal van regionale uitzonderingen. Dat zijn de zestien Duitse deelstaten gisteren overeengekomen.

De deelstaten mogen in de toekomst zelf bepalen of zij het roken in kroegen en restaurants in hun regio toestaan. Het eventuele roken moet dan wel gebeuren in afzonderlijke ruimtes. Gelegenheden die te klein zijn voor een aparte rokersruimte kunnen ontheffing aanvragen van het verbod, net als zaken waar afgezien van de eigenaar geen personeel is. Overigens zouden de meeste deelstaten neigen naar een algeheel rookverbod in de horeca.

Aan het nu bereikte compromis is een slepende discussie voorafgegaan. De grote coalitie in Berlijn bereikte eind vorig jaar overeenstemming over een vergaand rookverbod, maar ontdekte te elfder ure dat wetgeving haar niet toestond dit verbod op te leggen aan de deelstaten. Zodoende kregen de deelparlementen – met hun uiteenlopende standpunten over roken – het laatste woord. De deelstaten besloten vorige week al tot een rookverbod in scholen en ziekenhuizen.

Voorstanders van een algemeen rookverbod hebben het compromis bestempeld als knieval voor de tabakslobby. Duitsland is van oudsher relatief tolerant jegens rokers.

De Bondsdag zal dit voorjaar naar verwachting voorts akkoord gaan met een federaal rookverbod in het openbaar vervoer en in federale gebouwen zoals ministeries en rechtbanken. De diverse verboden moeten vanaf komend najaar in werking treden.

Zes landen kennen op dit moment al een rookverbod in de horeca: Ierland, Zweden, Noorwegen, Malta, Italië en Schotland. Denemarken heeft eerder deze week aangekondigd het roken in de horeca in augustus te gaan verbieden. (AP)