CNV wil duurdere flexbaan

Werkgevers moeten een hogere werkloosheidspremie gaan betalen voor mensen die zij in tijdelijke dienst hebben. Tegelijkertijd kan de werkgeversbijdrage aan de WW-premie voor personeel met een vast dienstverband omlaag.

Dat voorstel doet het CNV. De christelijke vakcentrale neemt daarmee een voorschot op de zogenoemde ‘participatietop’ die het kabinet dit voorjaar zal organiseren met de sociale partners, en op de evaluatie van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid in april.

Het CNV wil ook in de wet regelen dat werkgevers nieuw personeel maximaal twee (in plaats van drie) keer een tijdelijk contract mogen aanbieden.

Werkgevers die investeren in de scholing van hun personeel krijgen in het plan van het CNV een belastingkorting. Die is hoger als het gaat om tijdelijk personeel.

CNV-voorzitter René Paas wil met deze voorstellen de trend doorbreken dat bedrijven steeds meer „wegwerppersoneel” gebruiken, dat na afloop van het contract wordt gedumpt in de WW. In 2005 had bijna de helft van de WW-aanvragers een tijdelijk contract voor ze hun baan verloren.