‘Brabant fout bij gunnen vervoer’

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben bij de aanbesteding van het busvervoer in de provincie grote risico’s genomen en zichzelf klem gezet. Dat concludeert een onderzoekscommissie uit Provinciale Staten. Zij deed onderzoek naar twee mislukte aanbestedingen in de periode 2004-2006, die ook tot grote onrust onder personeel en reizigers leidden.

De onderzoekers rapporteren vandaag dat het dagelijks bestuur van de provincie strategische fouten heeft gemaakt door veel te krappe planning en te hoge ambities. Daardoor raakte men in „een enorme tijdklem”.

Het stads- en streekvervoer zou conform de Europese richtlijn worden geprivatiseerd. Vervoerbedrijf BBA vocht het verlies van de concessie echter aan, deels met succes. Gedeputeerde Staten bleken onvoldoende overleg te hebben gevoerd en de procedure was onvoldoende transparant. De BBA kreeg een vergunning tot 2006.

Intussen werd het stads- en streekvervoer opnieuw aanbesteed. Dat leverde vervoerbedrijven Connexxion en Hermes vorig jaar de vergunning op. Toen zij fouten ontdekten in hun calculaties, trokken ze zich echter tot woede van de provincie terug. Het provinciebestuur verleende daarop de concessie alsnog aan BBA/Veolia en Arriva.

De onderzoekers maken het college nu harde verwijten. Het heeft onvoldoende afstand en tijd genomen voor „een goed onderbouwd besluit”. De bestuurders hebben zich „onvoldoende juridisch laten adviseren” en „niet op het juiste niveau de relatie met de vervoerders onderhouden”. Vooral in de laatste fase „blonk het optreden van GS niet uit door flexibiliteit en slagvaardigheid”.

De vakcentrale FNV wil een parlementaire hoorzitting over marktwerking. Voorzitter Jongerius dient een verzoek hiervoor binnenkort in bij de Tweede Kamer.

Jongerius: pagina 3