Blokker geeft mij de kriebels

Jan Blokker vindt dat seksuele voorlichting een taak is voor de ouders.

Niet alle ouders zijn als hij.

Interessante column van Jan Blokker maandag in deze krant. Hij beschrijft het „getverderriegevoel” dat de – mede door mij georganiseerde – Week van de Lentekriebels bij hem teweegbrengt. Toch is er het een en ander op zijn kritiek aan te merken.

Het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ organiseert de week dit jaar voor de tweede keer. Blokker citeerde echter uit ons persbericht van 2006. Als hij dan toch een kritisch stuk wil schrijven, moet hij er wel voor zorgen dat de feiten kloppen.

De Week van de Lentekriebels is bedoeld om de gezonde communicatie met jonge kinderen (4 tot 12 jaar) over seksualiteit op gang te brengen, aangezien zij via internet en op televisie steeds jonger met seksualiteit worden geconfronteerd. In zijn column wekt Blokker de indruk het in elk geval met dat doel eens te zijn. Hij had immers, toen er destijds vragen kwamen van zijn kinderen, onmiddellijk en expliciet het hele verhaal uitgelegd, ook aan de allerjongste van „nog geen 3”. „Man, Vrouw, Maatschappij” zo vatte hij in de column die voorlichting samen – waarbij ik me afvraag wat hij in deze context met dat laatste bedoelt. Maar een zo volledige en vroegtijdige voorlichting – daar kan het NIGZ alleen maar achter staan.

Blokker lijkt te menen dat de door het NIGZ gegeven voorlichting overbodig is: voorbeeldige ouders als hijzelf vertellen desgevraagd alles. Ik herinner Blokker echter graag aan het bestaan van talloze, minder bevoorrechte kinderen uit gezinnen waar de communicatie wel eens te wensen overlaat.

Ook had Blokker moeite met de door ons bedachte vorm van poppenkast, ballonnen en kindertheater. Tja. Het NIGZ kiest bewust voor de voor kinderen meest toegankelijke en begrijpelijke vorm – opdat ze er zoveel mogelijk van snappen en onthouden. Uit de reactie van het toen tweejarige kind van Blokker na het horen van het voortplantingsverhaal van haar vader („‘Piezeriken!’ Want ze kon de v niet zeggen”) krijg ik niet de indruk dat zijn boodschap erg goed overkwam.

Ten slotte: met de Week van de Lentekriebels grijpt het NIGZ niet, zoals Blokker suggereert, terug op de vrijheid-blijheid van de jaren zestig en zeventig. Integendeel: wij proberen nieuwsgierige, jonge mensen op een leuke en opbouwende manier bewust te maken van het plezier, de verantwoordelijkheden én de gevaren van seksualiteit. Want zo eenvoudig als de heer Blokker het zich herinnert, is seks helaas al lang niet meer.

Elsbeth Reitzema (30) is werkzaam bij het NIGZ, afdeling Jeugd, portefeuille Relaties en Seksuele gezondheid.

Lees de bekritiseerde column van Blokker op nrc.nl/blokker

    • Elsbeth Reitzema