Bemba gezocht na geweld in Kinshasa

De Congolese justitie heeft vanochtend een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen ex-presidentskandidaat Jean-Pierre Bemba wegens hoogverraad. Voormalig rebellenleider en oud-vicepresident Bemba zocht vannacht met zijn vrouw toevlucht in de Zuid-Afrikaanse ambassade in Kinshasa. Hij deed dit nadat zijn aanhang gisteren slaags was geraakt met militairen van het regeringsleger van president Joseph Kabila. Ook vandaag was de hoofdstad het toneel van zware gevechten en plunderingen.

Kabila won vorig jaar de verkiezingen van Bemba, die de stembusuitslag wegens ‘fraude’ verwierp. Het Hooggerechtshof stelde Bemba later in het ongelijk. Momenteel is Bemba senator. Hij weigert zijn persoonlijke militie van duizenden gewapende aanhangers te ontbinden.

Volgens Congo’s hoogste openbaar aanklager heeft Bemba „ernstige overtredingen begaan door zijn militie te organiseren. [...] Zijn daden komen neer op hoogverraad.” Bemba blijft volgens hem niet gevrijwaard van vervolging, ondanks zijn immuniteit als senator en het feit dat hij zich nu in een ambassade bevindt.

De ambassade zei vandaag dat Bemba’s verblijf een „tijdelijke maatregel betreft, totdat een bestand is bereikt. Hij heeft geen asiel aangevraagd.” (AP)

politiek in congo: pagina 4