Zonnecellen zijn puike energieleveranciers

De heer De Goederen stelt in zijn bijdrage `Zonnestroom ook niet vrij van CO2-emissie` (15 februari) dat energie uit zonnecellen geen bijdrage kan leveren aan het verminderen van CO2 -emissies omdat het veel te duur is, niet altijd beschikbaar is, en een hoge CO2- uitstoot kent van 174 g/kWh. Hij stelt dat kernenergie goedkoop is en zal blijven.

Het ExternE rapport waar De Goederen uit citeert, is gebaseerd op 20 jaar oude gegevens over de productie van zonnecellen. In de tussentijd zijn zonnecellen efficiënter geworden en zij gebruiken de helft minder materiaal dan voorheen. Een recent uitgevoerde studie onder 12 producenten van zonnecellen in Europa en de VS heeft aangetoond dat de CO2-uitstoot van zonnecelsystemen in Nederland 50-60 gram/kWh bedraagt en in Zuid-Europa slechts 30-35 gram/kWh. Ook is aangetoond dat de energieterugverdientijd van zonnecelsystemen in Nederland intussen maximaal 3,5 jaar bedraagt. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Universiteit Utrecht en ECN en is gepubliceerd in de vakliteratuur.

Inderdaad, zonne-energie is een relatief dure optie, zeker in Nederland. Daar staat tegenover dat de kosten ervan nog steeds sterk dalen, terwijl bij kernenergie de kans levensgroot is dat de kosten zullen toenemen door hogere bouwkosten, onderschatte kosten van de opslag van afval en de ontmanteling van reactor na gebruik.

    • Erik Alsema Universiteit Utrecht