Werkgever wil actief kabinet in Europa

Nederland moet zich de komende tijd weer actiever bemoeien met Europa. De bezinningsperiode na het Nederlandse ‘nee’ tegen het Europese grondwettelijke verdrag heeft lang geduurd.

Die boodschap verkondigden de voorzitters van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland gistermiddag bij de presentatie van een gezamenlijke brochure over de toekomst van de Europese Unie. Minister Timmermans (Europee Zaken, PvdA) nam de brochure, Een Europa dat werkt, in ontvangst.

Volgens Bernard Wientjes (VNO-NCW) en Loek Hermans (MKB-Nederland) hebben de meeste ondernemers een pro-Europese instelling. „We verdienen ons geld in Europa”, zei Wientjes, „dus is het belangrijk dat Europa goed werkt.” Zij vinden het van groot belang dat de overheid zich actief bemoeit met het Europese beleid. „Vooral niet zeggen: het zijn niet onze plannen, maar ja, het moet van Europa”, aldus Hermans. „Dat is dodelijk.”

De ondernemers zijn wel kritisch: Europa moet zich niet overál mee bemoeien. De interne markt, de handelspolitiek, veiligheid en klimaatbeleid zijn voorbeelden van onderwerpen waar Europa volgens hen een meerwaarde kan bieden. Maar belastingen en de sociale zekerheid moeten een nationale aangelegenheid blijven.

Op de terreinen waar de Europese Unie wél bevoegd is, mag zij wel wat meer ambitie tonen, vinden de werkgevers. Europese richtlijnen, bijvoorbeeld over de uitstoot van broeikasgassen, moeten in alle lidstaten hetzelfde worden geïnterpreteerd.

Het midden- en kleinbedrijf ijvert er vooral voor om overbodige regelgeving die voortvloeit uit Europees beleid te schrappen. Op de Europese voorjaarstop van begin deze maand is afgesproken de administratieve lasten met een kwart terug te brengen, dezelfde doelstel die al een aantal jaren in Nederland geldt. „Ondernemers worden pas echt enthousiast over Europa als ze zien dat het niet alleen tot kostenverhogingen leidt”, zei Hermans. „Bedrijven moeten zien dat het Europese beleid ook de markt vergroot en een gelijk speelveld creëert.”

De werkgeversorganisaties hopen dat het grondwettelijk verdrag in aangepaste vorm en met andere naam er alsnog zal komen.