Vijftig jaar Europese integratie

25 maart 1957: België, West-Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland sluiten Verdrag van Rome over de Europese Economische Gemeenschap (EEG, vanaf 1973 EG).

7-10 juni 1979: eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement.

17 februari 1986: Europese Akte, met afspraken over „gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid” en over voltooiing van de gemeenschappelijke markt „niet later dan 1992”.

9 november 1989: val van de Berlijnse Muur.

9-11 december 1991: Verdrag van Maastricht regelt de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie (EMU) alsmede nauwere politieke samenwerking in de buitenlandse politiek en op justitieterrein. De EG heet voortaan Europese Unie (EU).

18 juni 1997: Verdrag van Amsterdam met oog op toetreding van landen uit Oost-Europa.

1 januari 1991: invoering euro in giraal betalingsverkeer in elf landen. Griekenland volgt een jaar later. Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden doen niet mee.

7-9 december 2000: Verdrag van Nice over hervorming van het EU-bestuur.

1 januari 2002: euromunten en -biljetten in twaalf landen.

29 oktober 2004: alle EU-regeringen scharen zich achter het Verdrag voor een Grondwet voor Europa.

29 mei 2005: Franse kiezers verwerpen EU-grondwet.

1 juni 2005: Nederlandse kiezers verwerpen EU-grondwet.

1 januari 2007: Slovenië voert euro in.

25 maart 2007: staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-landen vieren in Berlijn vijftig jaar Europese integratie.

Rectificatie / Gerectificeerd

In de grafiek Publieke waardering van de euro (22 maart, pagina 12) zijn de gegevens over Duitsland toegeschreven aan Denemarken.