Verstoppertje in de VS

De bewegingloosheid van het Federal Open Market Committee (de commissie van de Amerikaanse centrale bank die de rentetarieven vaststelt) weerspiegelt het feit dat een rentewijziging weinig oplevert. De inzinking op de Amerikaanse huizenmarkt houdt zichzelf gaande; een verlaging van de kortetermijnrente zou geen soelaas bieden. Daar staat tegenover dat de inflatie stijgt; een kleine renteverhoging zou daar niets aan afdoen.

Toen de huizenprijzen eenmaal hadden gepiekt en de activiteit op de markt afnam, werd een renteverlaging minder relevant. De combinatie van overproductie in de bouw en verminderde verkrijgbaarheid van zogenoemde subprime-hypotheken (hypotheken met een verhoogd risico) zal op de huizenmarkt blijven drukken, wat de Federal Reserve (het federale stelsel van Amerikaanse centrale banken) ook doet. Er is een gevaar dat de langetermijnrente, waarop de meeste hypotheken zijn gebaseerd, zal stijgen als de Fed de kortermijnrente verlaagt, omdat de inflatiezorgen dan toenemen.

Daarom zou een renteverlaging de negatieve gevolgen voor de rest van de economie van de hypotheekcrisis en de daling van de huizenprijzen nauwelijks kunnen verzachten. Evenals in 2001/’02 zou het ‘goedkopere’ geld naar de sector toestromen die daar het ontvankelijkst voor is. Het zou een stimulans vormen voor de ‘alternatieve beleggingsmarkten’ zoals die voor participatiemaatschappijen, hedgefondsen, grondstoffen en verzamelobjecten, die allemaal bloeien als nooit tevoren.

Omgekeerd zou een geringe renteverhoging op de korte termijn weinig uitrichten tegen de inflatie. De reële langetermijnrente is al laag en zal waarschijnlijk verder dalen naarmate de prijsdruk van de sectoren voor landbouw en energie toeneemt. Een grote renteverhoging kan de inflatie uiteraard terugdringen, maar dat zou leiden tot een pittige recessie waarvan de Fed onvermijdelijk de schuld zou krijgen. Nóg meer als ‘vertrouwenwekkend’ bedoelde uitspraken van Fed-voorziiter Ben Bernanke over hoe de inflatie daalt, zijn eveneens zinloos geworden nu duidelijk is dat dat beslist niet aan de orde is. Op een gegeven moment zullen de markten zich aanpassen.

Er is weinig dat de Fed kan doen. Zowel een inzinking van de huizenmarkt, die de economische activiteit zal doen afnemen, als een stijging van de inflatieverwachting, die de beleggingen en de inflatie zelf zal beïnvloeden, lijken niet te keren met behulp van louter monetaire instrumenten.

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com.Vertaling Menno Grootveld

    • Martin Hutchinson