‘Verbied ontslag bij handicap’

Werkgevers moet in het uiterste geval worden verboden werknemers met een lichte arbeidshandicap te ontslaan. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat zonodig regelen, omdat uit een onderzoek van de Stichting van de Arbeid is gebleken dat ruim 60 procent van deze groep werknemers na twee ziektejaren wordt ontslagen.

Het gaat om werknemers die onder de arbeidsongeschiktheidswet WIA, die in 2006 is ingevoerd, geen arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. De sociale partners hebben destijds afgesproken er samen voor te zullen zorgen dat deze werknemers aan het werk blijven bij de eigen werkgever. Maar met name kleine en middelgrote werkgevers hebben moeite om aangepast werk te vinden.

Bij een overleg in de Tweede Kamer met de bewindslieden van Sociale Zaken over de arbeidsongeschiktheidsregelingen zei Tweede Kamerlid Heerts (PvdA) vanochtend dat voor de mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn een ontslagverbod „als uiterste maatregel niet moet worden uitgesloten”. Het CDA voelt daar niets voor en de andere coalitiepartner, de ChristenUnie, liet zich er niet over uit.

Werknemers die ziek worden, krijgen in de eerste twee ziektejaren niet alleen hun loon doorbetaald door hun werkgever, maar zij zijn in die periode ook beschermd door een ontslagverbod. Vakbond FNV Bondgenoten stelde vorige week voor de termijn voor het ontslagverbod te verlengen. De PvdA-fractie sluit zich hier bij aan.

De werkgevers bepleiten een andere oplossing. MKB-Nederland wil dat niet pas na twee jaar wordt besloten of een zieke werknemer bij zijn eigen werkgever kan blijven werken, maar al na twee maanden. Zowel de werkgevers als de werknemers willen het onderwerp bespreken op de Participatietop die het kabinet zal organiseren met de sociale partners.

De werkgevers plaatsen kanttekeningen bij het hoge ontslagpercentage uit het onderzoek van de Stichting van de Arbeid. Veel zieke werknemers zouden zelf op ontslag aansturen, omdat zij wegens hun slechte gezondheid niet meer in staat zijn om hun werk te blijven doen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben erop gewezen dat werkgevers niet verplicht zijn zieke werknemers in dienst te houden, maar dat slechts is afgesproken te probéren deze te behouden.