Veel geklaag over gebreken van strafrecht

In een wel heel onevenwichtig betoog stelt prof. Loonen (Opiniepagina, 19 maart) dat juristen het uitgangspunt hanteren, dat één onweerlegbaar feit voldoende is om het geheel te bewijzen.

Dat is nogal onhandig geformuleerd, en de stelling is in elk geval in strijd met het geldende Nederlandse bewijsrecht, waar geldt dat niemand kan worden veroordeeld op slechts één getuigenverklaring, één document of zelfs een bekentenis zonder enige ondersteuning.

Naast een sterke getuigenverklaring is niet veel bewijs nodig, maar er moet toch wel iets bij. Natuurlijk, de recente geschiedenis heeft ons strafrechters nog eens ingeprent dat er wel eens ten onrechte en met vreselijke gevolgen is vertrouwd op een bekentenis, maar dat is geen reden om een karikatuur van ons bewijsstelsel te accepteren.

De rechter mag slechts veroordelen als hij op basis van wettelijk voldoende bewijs de overtuiging heeft dat de verdachte schuldig is aan het tenlastegelegde. Strafrecht is geen wiskunde. Het juridische denken is nu eenmaal van een ander karakter.

Ik citeer de hoogleraar aan Oxford University Adrian Zuckerman: ”Legal reasoning on questions of fact is far closer to general common sense than is popularly assumed.”

In Nederland wordt op basis van heel weinig feitelijk materiaal uitvoerig geklaagd over de gebreken van ons strafproces.

Er is geen reden om aan te nemen dat onze rechterlijke macht het slechter doet dan die van vergelijkbare landen.

    • J. Denie Raadsheer Gerechtshof Arnhem