Van alle wilde dieren is een jongen het onhandelbaarst

Plato