Spoeddebatten niet per definitie moeilijker

In NRC Handelsblad van 13 maart werd onder de kop `Spoeddebat lastiger` ten onrechte gesteld dat de griffier van de Tweede Kamer namens Kamervoorzitter Verbeet voorstelt dat het aanvragen van een spoeddebat moeilijker moet worden.

De Tweede Kamer heeft in oude samenstelling besloten tot een evaluatie van de zogenoemde 30-leden regel. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door de Commissie voor de Werkwijze. In de vergadering van deze Commissie is op 14 februari jongstleden een ambtelijke notitie aan de orde geweest. Binnen de Commissie voor de Werkwijze bestaan verschillende opvattingen over de noodzaak van een nadere argumentatie bij het aanvragen van spoeddebatten. De Commissie is voornemens op 18 april aanstaande nader over de evaluatie te spreken.

    • Jos Jochemsen Hoofd Voorlichting Tweede Kamer