Spiderpak aan? Ramen dicht!

Kind als Spiderman. Foto ADC ADC

Ramen moeten gesloten blijven als kinderen in huis spelen in pakken van Spiderman of andere superhelden. Dit advies geven Britse medici in een wetenschappelijk artikel waarin zij vijf gevallen beschrijven die binnenkwamen bij de eerstehulpdiensten van ziekenhuizen in Bristol en Derby.

In het maartnummer van het wetenschappelijke tijdschrift Archives of Disease in Childhood beschrijven Patrick Davies en zijn collega’s het geval van een zesjarig jongetje dat met hoofdwonden, een gezwollen voet en een hersenschudding werd binnengebracht na een val uit een raam op de eerste verdieping. Niemand had hem zien vallen, maar het jongetje droeg het pak van Spiderman, een superheld die dankzij zijn spinachtige eigenschappen langs muren kan klimmen. De auteurs noemen in het artikel nog drie voorbeelden van gewond geraakte Spidermannen en één Superman. Het gaat, schrijven zij, om drie- tot achtjarige jongetjes die „aan een vlucht begonnen zonder dat ze hadden nagedacht over een landingsstrategie”. In sommige gevallen, zo vermoeden de onderzoekers, hebben de schuimrubber imitatiespieren die in de pakken zijn gezet de kinderen bij de landing nog enigszins beschermd.

De onderzoekers wijzen erop dat het aantrekken van een kostuum de fantasie van kinderen een enorme stimulans geeft. Kinderen die zich als Bob de Bouwer verkleden zullen hamers en zagen als speelgoed beschouwen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat ook het dragen van bijvoorbeeld een valhelm ertoe kan leiden dat kinderen meer geneigd zijn tot risicovol gedrag, omdat ze vermoeden dat een val geen pijn zal doen.

Het is in Amerika een bekend probleem. De National Association for the Education of Young Children (www.naeyc.org) raadt aan om kinderen die superhelden adoreren erop te wijzen dat er verschillen bestaan tussen de film en het echte leven en dat superhelden niet alleen sterk zijn, maar ook vriendelijk en hulpvaardig.