Puntenrijbewijs voor overtreders

Tachtig beginnende automobilisten hebben in de afgelopen vijf jaar hun puntenrijbewijs moeten inleveren. Dat moet bij drie strafpunten (verkeersovertredingen). Sinds 2002 kregen ongeveer 800.000 automobilisten tussen de 18 en 24 jaar een puntenrijbewijs. De Tweede Kamer wil een dergelijk rijbewijs ook invoeren voor oudere bestuurders die herhaaldelijk verkeersovertredingen begaan. (ANP)