OR van Gelders politiekorps niet eens met rapport

Arnhem, 22 maart. Voorzitter W. van Ballegooijen van de ondernemingsraad (OR) van het politiekorps Gelderland-Midden bekritiseert de werkwijze van de commissie-Cornielje die onderzoek heeft gedaan naar vermeende misstanden in het korps. In het feitenrapport wordt de rol van de OR fel bekritiseerd. Volgens de OR-voorzitter ontbreekt de inbreng van een groot aantal ondervraagde politiemensen en is de verslaglegging van interviews onjuist of onvolledig. Omdat ook zijn integriteit ter discussie werd gesteld, is Van Ballegooijen voortijdig uit de begeleidingscommissie gestapt. De Gelderse commissaris van de koningin C. Cornielje verwerpt de beschuldigingen. Van Ballegooijen is volgens hem opgestapt nadat een door de OR geheim gehouden document boven tafel kwam.