Ontzet door beleggingen van pensioenfondsen 2

Nederlandse pensioenfondsen beleggen in wapenbedrijven, die onder meer clusterbommen en landmijnen produceren. Grote pensioenfondsen ABP, PGGM en het Spoorwegpensioenfonds beleggen zeer vele miljoenen in de Amerikaanse wapenindustrie. Ook gaat veel geld naar bedrijven die het niet zo nauw nemen met kinderarbeid en het milieu.

De reactie van de directeur beleggingen van het ABP was, dat er geen richtlijnen waren die hem verboden daarin te beleggen.

De voorzitter van het Spoorwegpensioenfonds verklaarde op voorhand geen bedrijven uit te sluiten.

Als je spreekt over waarden, zoals naastenliefde, volgen daaruit vanzelf normen, richtlijnen en dat is niet het doden en verwonden van onschuldige burgers met clusterbommen en landmijnen.

    • Piet Bakx