Ontzet door beleggingen van pensioenfondsen 1

Is het niet cynisch dat de Nederlandse krijgsmacht tezamen met andere internationale troepen op dit moment bezig is een deel van de ongeveer 10 miljoen landmijnen in Afghanistan te ruimen terwijl het pensioenfonds ABP investeert in de productie ervan (NRC Handelsblad, 19 maart)? Zou directeur beleggingen R. Munsters van het ABP niet - mede namens mij en ongetwijfeld vele andere verontruste ambtenaren - een reis kunnen worden aangeboden om ter plekke in Afghanistan - maar Cambodja, Congo of Eritrea mag natuurlijk ook - eens een kijkje te gaan nemen naar het werk van de mijnopruimingsdiensten aldaar? En dan daarna op bezoek in de plaatselijke hospitalen en revalidatiecentra waar duizenden door landmijnen verminkte burgers - vaak kinderen - letterlijk proberen zich staande te houden?

En dan heb ik het nog maar niet over het feit dat Nederland zich sterk heeft gemaakt voor de uitbanning van landmijnen middels een internationaal verdrag. Ik ben werkelijk ontzet.

    • H.G. Egter van Wissekerke